Změny v obchodování od 1. 1. 2017

Vzhledem k novelizaci zákona 368/2016Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dochází od 1. 1. 2017 ke změnám v obchodních podmínkách. Zákon MUSÍ respektovat VŠICHNI obchodníci s virtuálními měnami v ČR.
Zde najdete stručný přehled nejdůležitějších změn:

Bitcoin hotově v síti prodejen Geco

Nákup a prodej bitcoinu hotově je od 1. 1. do 29. 1. 2017 dočasně přerušen z důvodu změny zákona a nutného proškolení personálu na pobočkách sítě GECO. Prodejny GECO nebudou v těchto dnech přijímat žádné objednávky. Nákup a prodej bitcoinu hotově bude spuštěn 30. 1. 2017 s limitem 25 000 Kč. Větší obchody budou podléhat registraci klienta.

Bitcoin bezhotovostně

Nákup a prodej bitcoinu bezhotovostně je omezen limitem 25 000 Kč na jednu osobu, respektive bankovní účet. V případě překročení daného limitu nebo součtu obchodů přesahující limit v daném období provozovatel nesmí obchod uskutečnit bez registrace klienta. V případě nadlimitní transakce klienta zkontaktujeme a budeme maximálně nápomocni při jeho registraci. V případě, že se klienta nepodaří kontaktovat, zašleme bitcoiny nebo finanční částku zpět na bitcoinovou adresu nebo bankovní účet.

Bitcoin Banking

Bitcoin Banking nadále umožňuje našim klientům provádět nadlimitní transakce bez omezení.

Jsme a budeme českou firmou, která chce obchodovat s virtuálními měnami po celém světě. Za krátkou nedostupnost služby EasyCoin hotově v síti prodejen Geco a případné další komplikace se omlouváme. Jako česká firma respektujeme zákony naší země, a proto dochází k těmto změnám.

Martin Stránský
CEO