Změny v prodeji a nákupu virtuální měny Bitcoin

Vzhledem k novelizaci zákona 368/2016Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dochází od 1. 1. 2017 ke změnám v obchodování s bitcoiny.